Sửa bếp từ tại nhà

Kinh Nghiệm Sửa Bếp Từ Tại Nhà

Kinh Nghiệm Sửa Bếp Từ Tại Nhà

Bếp từ hãng Miele chúng ta hay gặp các mã lỗi sau : F1, F2… F11, F99 hoạc FE 01, FE02… FE99 Bếp Từ hãng Bosch : E0513, E0531, Er22… Bếp Từ AEG, Electrolux E0, E1, …E9 Bếp Từ Whirlpool F12, F21, F25, F40, F42, F47… Các Bếp từ dùng mạch E.G.O G5 thì hay báo lỗi E2, E6, Er22, Er26, Er36, Er37, E5, EA…Đọc thêm » “Kinh Nghiệm Sửa Bếp Từ Tại Nhà”

Xem thêm

Kinh Nghiệm Sửa Bếp Từ Tại Nhà

Bếp từ hãng Miele chúng ta hay gặp các mã lỗi sau : F1, F2… F11, F99 hoạc FE 01, FE02… FE99 Bếp Từ hãng Bosch : E0513, E0531, Er22… Bếp Từ AEG, Electrolux E0, E1, …E9 Bếp Từ Whirlpool F12, F21, F25, F40, F42, F47… Các Bếp từ dùng mạch E.G.O G5 thì hay báo lỗi E2, E6, Er22, Er26, Er36, Er37, E5, EA…

Xem thêm
IGBT Trong Sửa Bếp Từ - Sò Công Xuất

IGBT Trong Sửa Bếp Từ - Sò Công Xuất

IGBT được coi là trái tim là sự sống của không chỉ riêng bếp từ và của rất nhiều thiết bị điện tử khác. Vì IGBT rất quan trọng và rất hay gặp sự cố. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn cách cụ thể chi tiết về IGBT trong sửa bếp từ tại nhà.Đọc thêm » “IGBT Trong Sửa Bếp Từ - Sò Công Xuất”

Xem thêm

IGBT Trong Sửa Bếp Từ - Sò Công Xuất

IGBT được coi là trái tim là sự sống của không chỉ riêng bếp từ và của rất nhiều thiết bị điện tử khác. Vì IGBT rất quan trọng và rất hay gặp sự cố. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn cách cụ thể chi tiết về IGBT trong sửa bếp từ tại nhà.

Xem thêm